EFOP 1.1.6-17-2017-00006 - Szegedi SZEFO zrt. a megváltozott munkaképességű személyek tranzitálásának elősegítéséért

2019. február 19. - 09:33

Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen” működő Részvénytársaság, felnőttképző intézményként (felnőttképzési tevékenység végzését engedélyező hatóság nyilvántartásában szereplő nyilvántartásba vételi száma: E-001255/2015)

EFOP 1.1.6-17-2017-00006

„Szegedi SZEFO zrt. a megváltozott munkaképességű személyek tranzitálásának elősegítéséért”

Az EFOP 1.1.6-17-2017-00006  „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című projekt keretében a kormányzat célja olyan programok indítása volt, melyek a megváltozott munkaképességű személyek integrációját segítik elő a nyílt munkaerő-piacon.

A  megvalósuló EFOP-1.1.6-17-2017-00006 kódszámú „Szegedi SZEFO zrt. a megváltozott munkaképességű személyek tranzitálásának elősegítéséért” című projekt keretében egyéni kompetencia felmérés alapján készült képzési- és fejlesztési terv mentén megvalósult egyéb szakmára felkészítő képzések és tréningek valamint foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a célcsoportba tartozó személyek annak érdekében, hogy elősegítsük a nyílt munkaerő-piacra kilépésüket.

A program megvalósítási szakasza 2017. szeptember 1.-én kezdődött,  a projektidőszak alatt 240 fő került bevonásra.

A projekt célcsoportjába lakóhelytől függetlenül azok a megváltozott munkaképességű személyek tartoznak, akik a Szegedi SZEFO Zrt.-nél munkaviszonyban állnak, érvényes komplex minősítéssel rendelkeznek:

  • B1, C1 minősítési kategóriába tartoznak (tranzit foglalkoztatottak),
  • B2, C2 minősítési kategóriába tartoznak (tartós foglalkoztatottak).

A projektbe történő belépést követően minden résztvevő esetében egyéni kompetencia felmérés készült, mely alapján megtörtént a fejlesztendő területek meghatározása, a pálya- és karrierkép kialakítása. Szükség esetén kiegészítő szolgáltatásként foglalkozási rehabilitációs célú pályatanácsadást is igénybe vehettek a pontosabb képzési irányok meghatározása érdekében.
A bevonási folyamat végén készül el a tapasztalatokat összegző Egyéni képzési- és fejlesztési terv melléklete, mely tartalmazza az egyén sikeres munkaerő-piaci integrációját elősegítő képzéseket és szolgáltatásokat, melyek igénybe vételére a projektben lehetősége nyílt a programrésztvevőnek. Mindezek alapján a személyre szóló rehabilitációs tervek is aktualizálásra kerültek.

A projekt keretében megvalósult képzéseinket három nagy csoportba sorolhatjuk:

  • digitális kompetenciákat fejlesztő képzések,
  • egyéb szakmára felkészítő szakmai képzések,
  • a munkaerő-piaci integrációt elősegítő, készség- és képességfejlesztő tréningek.

 A projektidőszak alatt 240 fő került bevonásra 54 képzési csoportban, 228 fő végezte el sikeresen a képzést és kapott Tanúsítványt.

  • "D" körös és egyéb képzésben, amelyek munkaerő-piaci integrációt elősegítő, készség- és képességfejlesztő tréningek 168 fő vett részt, és 165 fő végezte el sikeresen a képzéseket és kapott Tanúsítványt.
  • Digitális kompetenciákat fejlesztő képzésekben 16 fő vett részt és 15 fő végzett sikeresen és kapott Tanúsítványt.
  • Egyéb szakmára felkésztő képzésbe 56 fő lett bevonva 48 fő tett sikeresen szakmai záró vizsgát, kapott Tanúsítványt.

Képzés megnevezése

 Nyilvántartásba vételi száma

Képzési csoport
száma:

Képzés össz.
óraszáma

Képzést sikeresen elvégzők

Társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedés

E-001255/2015/D004

5

40

30

Hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés

E-001255/2015/D003

7

40

36

Munkaerő-piaci ismeretek

E-001255/2015/D001

5

40

22

Tanulási technikák, hatékony tanulás

E-001255/2015/D005

3

40

17

Stressz-és krízishelyzetek kezelése

E-001255/2015/D006

5

40

24

Felzárkózás a digitális világhoz - informatikai kompetenciák az alapoktól a felhasználó szintig

E-001255/2015/D007

4

300

15

Önismeret

E-001255/2015/D002

5

40

22

Kötöttáru alapanyag és kellék nyilvántartó

E-001255/2015/B001

4

300

9

Betanított kötőgép kezelő

E-001255/2015/B003

2

300

9

Betanított kötöttáru mosodai gépkezelő

E-001255/2015/B005

2

300

3

Ruhaipari sablonkivágó

E-001255/2015/B002

2

300

3

Betanított kötöttáru varró szalagmunkás

E-001255/2015/B004

6

300

24

Munkavállalás elősegítése

Fktv. Hatálya alá nem tartozó támogatott  egyéb képzések

1

20

4

Együttműködés motíváció

1

20

3

Munkaerő-piaci beilleszkedés

1

20

4

Konfliktus, stressz, krízis helyzetek kezelése

1

20

3

A projekt kiemelt célja a képzésekbe bevont személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezésének elősegítése, melynek érdekében széles körű munkaadói kapcsolatok kialakítására, és a célcsoporttagok egyéni igényeinek megfelelő állások feltárására törekszünk, az elhelyezkedést támogató szolgáltatások biztosítása mellett.

 

Chance logo


A termék az ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsított rendszerben készült

Fogyatékosság-Barát Munkahely