Projektazonosító:EFOP-1.1.6-17-2017-00006

2018. március 29. - 10:35

A Szegedi SZEFO zrt. 63 917 482 Ft visszanem térítendő támogatást nyert el az Emberi Erőforrás Fejlesztési OperatívProgram keretén belül „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos ésegyéni foglalkoztatásának elősegítése” című Széchenyi 2020 pályázati kiíráskeretében.

Projektazonosító:EFOP-1.1.6-17-2017-00006

 

A projekt neve: Szegedi SZEFO zrt. a megváltozott munkaképességű személyek tranzitálásának elősegítéséért.

A projekt rövid bemutatása:

A projekt elsődleges célja a megváltozott munkaképességű személyek nyíltmunkaerőpiaci integrációjának elősegítése, a tranzitfoglalkoztatásban lévőszemélyek nyílt munkaerőpiacra történő integráció feltételeinek javítása,ezáltal pedig a célcsoport foglalkoztatási szintjének növekedésének elérése.

Továbbicél, hogy az eddig tartósan inaktív, valamint a tartós foglalkoztatásban lévőB2, C2 komplex minősítéssel rendelkező, megváltozott munkaképességű személyekolyan egyéni fejlesztésben, kompetenciafejlesztésben, képzésben, átképzésben,munkatapasztalat- szerzésben részesüljenek, hogy alkalmassá váljanak azértékteremtő, önálló munkavégzésre az őt fejlesztésbe vonó akkreditáltfoglalkoztatónál.

A projekt célja:

Aprojekt megvalósításával Társaságunk célja a megváltozott munkaképességűmunkavállalók foglalkoztatásának megőrzése, ennek pedig legmegfelelőbb eszközeegy magasabb szintű munkavégzés általi integrálása a munkaerő piac elvárásokkalszinkronban. További célunk a pályázat megvalósításával, hogy elősegítsük acélcsoport sikeres rehabilitációját és munkaerőpiaci integrációját, ezáltalnöveljük a munkaerő-piaci esélyeiket és személyes kompetenciáikat.

A projekt célcsoportja:

Társaságunka projektbe 200 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót kíván bevonni. Aprojekt keretein belül a megváltozott munkaképességű munkavállalók képzésesaját környezetben, ismerős oktatók, munkatársak között történik.

A projekt kezdete: 2017.09.01.

A projekt tervezett fizikaibefejezése: 2018.11.30.

Elnyert támogatási összeg: 63.917.482,- Ft

A támogatás mértéke:100 %

 

(6724 Szeged, Tavasz utca 2. sz.)

Chance logo


A termék az ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsított rendszerben készült

Fogyatékosság-Barát Munkahely