Adatszolgáltatás 2020.

2020. június 22. - 08:42

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos törvény) 2. § –a alapján,  közzétett adatok (2020.)

A társaság vezető tisztségviselője:

Az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló – önálló cégjegyzésre jogosult, önálló bankszámla feletti rendelkezésre jogosult – jogviszonya, javadalmazása (Takarékos törvény 2.§ (1) bekezdés a)-c) pontjában jelöltek alapján):

 

Név

Munkakör

Jogviszonya

Személyi

bruttó alapbér

(Ft/hó)

Prémium

Felmondási idő tartama*

(nap)

Végkielégítés*

(havi távolléti díj)

Mt. 228.§. szerinti

versenytilalmi megállapodás

időtartama

a kötelezettség vállalásának ellenértéke

Kiss Sándor Csaba

vezérigazgató

határozatlan idejű munkaviszony

1 944 000

50

-

 

A társaság vezetőállású munkavállalóinak (Mt. 208. §-a alapján) – jogviszonya, javadalmazása (Takarékos törvény 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában jelöltek alapján):

 

Név

Munkakör

Jogviszonya

Személyi bruttó alapbér

(Ft/hó)

Prémium

Felmondási idő tartama*

(nap)

Végkielégítés*

(havi távolléti díj)

Mt. 228.§. szerinti

versenytilalmi megállapodás

időtartama

a kötelezettség vállalásának ellenértéke

Kiss Andrea

vezérigazgató-helyettes (kontrolling igazgató)

határozatlan idejű munkaviszony

1 377 000

90

6

Vas László

gazdasági igazgató

határozatlan idejű munkaviszony

1 350 000

50

2


A társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak jogviszonya, javadalmazása (Takarékos törvény 2. § (1) bekezdés d) pontjában jelöltek alapján):

 

Név

Felügyelő bizottsági tisztsége

Mandátum időtartama

Megbízási díj

(Ft/hó)

Megbízási díjon felül egyéb járandóság

A mandátum megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás

Szörényi Diána

FB. Elnök

2019. november 1. –
2022. október 31.

60 000

Kató Eszter

FB. tag

2019. november 1. –
2022. október 31.

50 000

Kiss Andrea

FB. munkavállalói tag

2016.06.01. –
határozatlan időre

50 000

 

A társaságnál „másokkal együttesen cégjegyzésre jogosultak, vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók” jogviszonya, javadalmazása – (Takarékos törvény 2 .§ (2) bekezdésében jelöltek alapján):

 

Munkakör

Személyi
bruttó alapbér

(Ft/hó)

Túlóraátalány

(Ft/hó)

Prémium

Felmondási idő
 tartama*

(nap)

Végkielégítés*

(havi távolléti díj)

Mt. 228.§. szerinti

versenytilalmi megállapodás

együttes cégjegyzésre jogosult munkavállalók

időtartama

   a kötelezettség vállalásának ellenértéke

vezérigazgató-helyettes

1 377 000

90

6

gazdasági igazgató

1 350 000

50

2

mb. üzemeltetési igazgató

   600 000

50

2

jogi menedzser

    500 000

-

-

30

-

-

-

kontroller

   450 000

-

35

1

rehabilitációs tanácsadó

   206 000

-

45

2

bankszámla felett együttes rendelkezésre jogosult munkavállalók–

 

 

vezérigazgató-helyettes

1 377 000

90

6

gazdasági igazgató

1 350 000

50

2

a munkáltató szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontrolling igazgató helyettes

800 000

60

4

termelési igazgató

650 000

-

50

2

operatív termelési menedzser

650 000

-

-

35

1

-

-

termelési információs team vezető

700 000

-

-

60

4

-

-

sík és körkötő-üzemegység vezető

550 000

-

45

2

szabászatvezető

450 000

-

30

Legrand projekt igazgató, Hódmezővásárhelyi fióktelep-vezető

500 000

90

6

Szeged Bérkert u-i telepvezető

350 000

90

6

Szentesi fióktelep-vezető

350 000

-

50

2

Makó-Apátfalva fióktelep-vezető

220 000

35

1

Székkutasi telephelyvezető

220 000

45

2

* A felmondási idő tartamának illetve a végkielégítésnek, a munkavállaló részére az Mt., Kollektív Szerződés alapján, a közzététel időpontjában járó mértéke.

Megnevezés

2020

I.

II.

III.

IV.

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma (fő)

845

 835    

Foglalkoztatottak személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok (e Ft )

398 729

407 991 

 

 

A vezetők és vezető tisztviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, összesítve (e Ft )

14 013

 14 013

 

 

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások

-

 -

 

 

 

 

Chance logo


A termék az ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsított rendszerben készült

Fogyatékosság-Barát Munkahely