Adatszolgáltatás 2019.

2019. október 29. - 11:28

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§.(1) bekezdés szerinti adatközzététel:

 

2019. november 01-től:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos törvény) 2. § –a alapján,  közzétett adatok (2019. november)

A társaság vezető tisztségviselője:

Az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló – önálló cégjegyzésre jogosult, önálló bankszámla feletti rendelkezésre jogosult – jogviszonya, javadalmazása (Takarékos törvény 2.§ (1) bekezdés a)-c) pontjában jelöltek alapján):

 

Név

Munkakör

Jogviszonya

Személyi

bruttó alapbér

(Ft/hó)

Prémium

Felmondási idő tartama*

(nap)

Végkielégítés*

(havi távolléti díj)

Mt. 228.§. szerinti

versenytilalmi megállapodás

időtartama

a kötelezettség vállalásának ellenértéke

Kiss Sándor Csaba

vezérigazgató

határozatlan idejű munkaviszony

1 944 000

45

2

 

A társaság vezetőállású munkavállalóinak (Mt. 208. §-a alapján) – jogviszonya, javadalmazása (Takarékos törvény 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában jelöltek alapján):

 

Név

Munkakör

Jogviszonya

Személyi bruttó alapbér

(Ft/hó)

Prémium

Felmondási idő tartama*

(nap)

Végkielégítés*

(havi távolléti díj)

Mt. 228.§. szerinti

versenytilalmi megállapodás

időtartama

a kötelezettség vállalásának ellenértéke

Kiss Andrea

vezérigazgató-helyettes (kontrolling igazgató)

határozatlan idejű munkaviszony

1 377 000

90

6

Vas László

gazdasági igazgató

határozatlan idejű munkaviszony

1 045 000

50

2


A társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak jogviszonya, javadalmazása (Takarékos törvény 2. § (1) bekezdés d) pontjában jelöltek alapján):

 

Név

Felügyelő bizottsági tisztsége

Mandátum időtartama

Megbízási díj

(Ft/hó)

Megbízási díjon felül egyéb járandóság

A mandátum megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás

Szörényi Diána

FB. Elnök

2019. november 1. –
2022. október 31.

60 000

Kató Eszter

FB. tag

2019. november 1. –
2022. október 31.

50 000

Kiss Andrea

FB. munkavállalói tag

2016.06.01. –
határozatlan időre

50 000

 

A társaságnál „másokkal együttesen cégjegyzésre jogosultak, vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók” jogviszonya, javadalmazása – (Takarékos törvény 2 .§ (2) bekezdésében jelöltek alapján):

 

Munkakör

Személyi
bruttó alapbér

(Ft/hó)

Túlóraátalány

(Ft/hó)

Prémium

Felmondási idő
 tartama*

(nap)

Végkielégítés*

(havi távolléti díj)

Mt. 228.§. szerinti

versenytilalmi megállapodás

együttes cégjegyzésre jogosult munkavállalók

időtartama

   a kötelezettség vállalásának ellenértéke

vezérigazgató-helyettes

1 377 000

90

6

gazdasági igazgató

1 045 000

50

2

HR. igazgató

   700 000

35

1

operatív termelési igazgató

   700 000

15 000

35

1

mb. üzemeltetési igazgató

   500 000

50

2

kontroller

   450 000

50 000

30

rehabilitációs tanácsadó

   206 000

50 000

35

2

bankszámla felett együttes rendelkezésre jogosult munkavállalók–

 

 

vezérigazgató-helyettes

1 377 000

90

6

gazdasági igazgató

1 045 000

50

2

számviteli előadó

  375 000

25 000

30

  –

a munkáltató szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontrolling igazgató helyettes

800 000

60

4

termelési kabinet vezető

750 000

 

60

4

sík és körkötő-üzemegység vezető

550 000

50 000

30

szabászatvezető

450 000

15 000

30

Legrand projekt igazgató, Hódmezővásárhelyi fióktelep-vezető

500 000

90

6

Szeged Bérkert u-i telepvezető

225 000

90

6

Szentesi fióktelep-vezető

350 000

15 000

45

2

Makó-Apátfalva fióktelep-vezető

350 000

30

Székkutasi telephelyvezető

220 000

35

1

* A felmondási idő tartamának illetve a végkielégítésnek, a munkavállaló részére az Mt., Kollektív Szerződés alapján, a közzététel időpontjában járó mértéke.

Megnevezés

2018.

2019.

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma (fő)

896

922

923

921

929

930

909

Foglalkoztatottak személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok (e Ft )

359 787

399 780

402 501

402 877

411 854

420 433

418 948

A vezetők és vezető tisztviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, összesítve (e Ft )

12 987

12 987

12 987

12 987

13 098

13 097

13 097

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások

-

-

-

-

-

-

-

2019. november 01-ig:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos törvény) 2. § –a alapján,  közzétett adatok (2019.)

A társaság vezető tisztségviselője:

Az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló – önálló cégjegyzésre jogosult, önálló bankszámla feletti rendelkezésre jogosult – jogviszonya, javadalmazása (Takarékos törvény 2.§ (1) bekezdés a)-c) pontjában jelöltek alapján):

 

Név

Munkakör

Jogviszonya

Személyi

bruttó alapbér

(Ft/hó)

Prémium

Felmondási idő tartama*

(nap)

Végkielégítés*

(havi távolléti díj)

Mt. 228.§. szerinti

versenytilalmi megállapodás

időtartama

a kötelezettség vállalásának ellenértéke

Kiss Sándor Csaba

vezérigazgató

határozatlan idejű munkaviszony

1 944 000

45

2

 

A társaság vezetőállású munkavállalóinak (Mt. 208. §-a alapján) – jogviszonya, javadalmazása (Takarékos törvény 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában jelöltek alapján):

 

Név

Munkakör

Jogviszonya

Személyi bruttó alapbér

(Ft/hó)

Prémium

Felmondási idő tartama*

(nap)

Végkielégítés*

(havi távolléti díj)

Mt. 228.§. szerinti

versenytilalmi megállapodás

időtartama

a kötelezettség vállalásának ellenértéke

Kiss Andrea

vezérigazgató-helyettes (kontrolling igazgató)

határozatlan idejű munkaviszony

1 377 000

90

6

Vas László

gazdasági igazgató

határozatlan idejű munkaviszony

1 045 000

50

2


A társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak jogviszonya, javadalmazása (Takarékos törvény 2. § (1) bekezdés d) pontjában jelöltek alapján):

 

Név

Felügyelő bizottsági tisztsége

Mandátum időtartama

Megbízási díj

(Ft/hó)

Megbízási díjon felül egyéb járandóság

A mandátum megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás

Kovács Zoltán

FB. Elnök

2016.06.01. –
határozatlan időre

60 000

Harmath Attila

FB. tag

2017.03.02. –
határozatlan időre, lemondás 2019. augusztus 7-én, megszűnt 2019. október 6. napjával

50 000

Kiss Andrea

FB. munkavállalói tag

2016.06.01. –
határozatlan időre

50 000

 

A társaságnál „másokkal együttesen cégjegyzésre jogosultak, vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók” jogviszonya, javadalmazása – (Takarékos törvény 2 .§ (2) bekezdésében jelöltek alapján):

 

Munkakör

Személyi
bruttó alapbér

(Ft/hó)

Túlóraátalány

(Ft/hó)

Prémium

Felmondási idő
 tartama*

(nap)

Végkielégítés*

(havi távolléti díj)

Mt. 228.§. szerinti

versenytilalmi megállapodás

együttes cégjegyzésre jogosult munkavállalók

időtartama

   a kötelezettség vállalásának ellenértéke

vezérigazgató-helyettes

1 377 000

90

6

gazdasági igazgató

1 045 000

50

2

HR. igazgató

   700 000

35

1

operatív termelési igazgató

   700 000

15 000

35

1

mb. üzemeltetési igazgató

   500 000

50

2

kontroller

   450 000

50 000

30

rehabilitációs tanácsadó

   206 000

50 000

35

2

bankszámla felett együttes rendelkezésre jogosult munkavállalók–

 

 

vezérigazgató-helyettes

1 377 000

90

6

gazdasági igazgató

1 045 000

50

2

számviteli előadó

  375 000

25 000

30

  –

a munkáltató szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontrolling igazgató helyettes

800 000

60

4

termelési kabinet vezető

750 000

 

60

4

sík és körkötő-üzemegység vezető

550 000

50 000

30

szabászatvezető

450 000

15 000

30

Legrand projekt igazgató, Hódmezővásárhelyi fióktelep-vezető

500 000

90

6

Szeged Bérkert u-i telepvezető

225 000

90

6

Szentesi fióktelep-vezető

350 000

15 000

45

2

Makó-Apátfalva fióktelep-vezető

350 000

30

Székkutasi telephelyvezető

220 000

35

1

* A felmondási idő tartamának illetve a végkielégítésnek, a munkavállaló részére az Mt., Kollektív Szerződés alapján, a közzététel időpontjában járó mértéke.

 

Megnevezés

2018.

2019.

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma (fő)

896

922

923

921

929

930

909

870

Foglalkoztatottak személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok (e Ft )

359 787

399 780

402 501

402 877

411 854

420 433

418 948

395 944

A vezetők és vezető tisztviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, összesítve (e Ft )

12 987

12 987

12 987

12 987

13 098

13 097

13 097

13 098

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások

-

-

-

-

-

-

-

-

Chance logo


A termék az ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsított rendszerben készült

Fogyatékosság-Barát Munkahely