Adatszolgáltatás 2018.

2018. április 29. - 10:22

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§.(1) bekezdés szerinti adatközzététel:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos törvény) 2. § –a alapján,  közzétett adatok (2018. június 01.-től)

A társaság vezető tisztségviselője:

Az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló – önálló cégjegyzésre jogosult, önálló bankszámla feletti rendelkezésre jogosult – jogviszonya, javadalmazása (Takarékos törvény 2.§ (1) bekezdés a)-c) pontjában jelöltek alapján):

 

Név

Munkakör

Jogviszonya

Személyi

bruttó alapbér

(Ft/hó)

Prémium

Felmondási idő tartama*

(nap)

Végkielégítés*

(havi távolléti díj)

Mt. 228.§. szerinti

versenytilalmi megállapodás

időtartama

a kötelezettség vállalásának ellenértéke

Kiss Sándor Csaba

vezérigazgató

határozatlan idejű munkaviszony

1 944 000

45

2

 

A társaság vezetőállású munkavállalóinak (Mt. 208. §-a alapján) – jogviszonya, javadalmazása (Takarékos törvény 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában jelöltek alapján):

 

Név

Munkakör

Jogviszonya

Személyi bruttó alapbér

(Ft/hó)

Prémium

Felmondási idő tartama*

(nap)

Végkielégítés*

(havi távolléti díj)

Mt. 228.§. szerinti

versenytilalmi megállapodás

időtartama

a kötelezettség vállalásának ellenértéke

Kiss Andrea

vezérigazgató-helyettes (kontrolling igazgató)

határozatlan idejű munkaviszony

1 377 000

90

6

Vas László

gazdasági igazgató

határozatlan idejű munkaviszony

1 008 000

45

2


A társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak jogviszonya, javadalmazása (Takarékos törvény 2. § (1) bekezdés d) pontjában jelöltek alapján):

 

Név

Felügyelő bizottsági tisztsége

Mandátum időtartama

Megbízási díj

(Ft/hó)

Megbízási díjon felül egyéb járandóság

A mandátum megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás

Kovács Zoltán

FB. Elnök

2016.06.01. –
határozatlan időre

60 000

Harmath Attila

FB. tag

2017.03.02. –
határozatlan időre

50 000

Kiss Andrea

FB. munkavállalói tag

2016.06.01. –
határozatlan időre

50 000

 

A társaságnál „másokkal együttesen cégjegyzésre jogosultak, vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók” jogviszonya, javadalmazása – (Takarékos törvény 2 .§ (2) bekezdésében jelöltek alapján):

 

Munkakör

Személyi
bruttó alapbér

(Ft/hó)

Túlóraátalány

(Ft/hó)

Prémium

Felmondási idő
 tartama*

(nap)

Végkielégítés*

(havi távolléti díj)

Mt. 228.§. szerinti

versenytilalmi megállapodás

együttes cégjegyzésre jogosult munkavállalók

időtartama

   a kötelezettség vállalásának ellenértéke

vezérigazgató-helyettes

1 377 000

90

6

gazdasági igazgató

1 008 000

45

2

HR. igazgató

   475 000

25 000

35

1

mb. kontrolling osztályvezető

   550 000

25 000

30

üzemeltetési igazgató-helyettes

   400 000

25 000

45

2

mb. termelési igazgató

   750 000

50 000

30

rehabilitációs tanácsadó

   450 000

50 000

30

rehabilitációs tanácsadó

   206 000

50 000

35

1

bankszámla felett együttes rendelkezésre jogosult munkavállalók–

 

 

vezérigazgató-helyettes

1 377 000

90

6

gazdasági igazgató

1 008 000

45

2

számviteli előadó

  250 000

25 000

70

4

a munkáltató szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók

 

 

adatvédelmi tisztviselő

 500 000

 

30

kontrolling igazgató helyettes

800 000

50 000

60

4

termelési kabinet vezető

750 000

50 000

 

60

4

gyártáselőkészítő-mintázó, gyártásindító stúdió vezető

750 000

50 000

30

kötő-üzemegység vezető

300 000

100 000

30

szabászatvezető

500 000

50 000

30

Legrand projekt igazgató

300 000

90

6

Szeged Bérkert u-i telepvezető

225 000

25 000

90

6

Szentesi fióktelep-vezető

225 000

25 000

45

2

Hódmezővásárhelyi fióktelep-vezető

350 000

50 000

30

Makó-Apátfalva fióktelep-vezető

350 000

50 000

30

Székkutasi telephelyvezető

175 000

35

1

* A felmondási idő tartamának illetve a végkielégítésnek, a munkavállaló részére az Mt., Kollektív Szerződés alapján, a közzététel időpontjában járó mértéke.

 Létszámadatok és juttatások

Megnevezés

2018.

I.

II.

III.

IV.

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma (fő)

896

922

923

921

Foglalkoztatottak személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok (e Ft )

359 787

399 780

402 501

402 877

A vezetők és vezető tisztviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, összesítve (e Ft )

12 987

12 987

12 987

12 987

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások

-

-

-

-

Chance logo


A termék az ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsított rendszerben készült

Fogyatékosság-Barát Munkahely