EFOP-1.1.6-17 PROJEKT ZÁRÁSA

2019. március 29. - 12:29

Az EFOP 1.1.6-17-2017-00006  „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című projekt keretében a kormányzat célja olyan programok indítása volt, melyek a megváltozott munkaképességű személyek integrációját segítik elő a nyílt munkaerő-piacon.

A  megvalósuló EFOP-1.1.6-17-2017-00006 kódszámú „Szegedi SZEFO zrt. a megváltozott munkaképességű személyek tranzitálásának elősegítéséért” című projekt keretében egyéni kompetencia felmérés alapján készült képzési- és fejlesztési terv mentén megvalósult egyéb szakmára felkészítő képzések és tréningek valamint foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a célcsoportba tartozó személyek annak érdekében, hogy elősegítsük a nyílt munkaerő-piacra kilépésüket.

 

A projektidőszak alatt 240 fő került bevonásra 54 képzési csoportban, 228 fő végezte el sikeresen a képzést és kapott Tanúsítványt.

  • "D" körös és egyéb képzésben, amelyek munkaerő-piaci integrációt elősegítő, készség- és képességfejlesztő tréningek 168 fő vett részt, és 165 fő végezte el sikeresen a képzéseket és kapott Tanúsítványt.
  • Digitális kompetenciákat fejlesztő képzésekben 16 fő vett részt és 15 fő végzett sikeresen és kapott Tanúsítványt.
  • Egyéb szakmára felkésztő képzésbe 56 fő lett bevonva 48 fő tett sikeresen szakmai záró vizsgát, kapott Tanúsítványt.

 

Képzés megnevezése

 Nyilvántartásba vételi száma

Képzési csoport
száma:

Képzés össz.
óraszáma

Képzést sikeresen elvégzők

Társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedés

E-001255/2015/D004

5

40

30

Hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés

E-001255/2015/D003

7

40

36

Munkaerő-piaci ismeretek

E-001255/2015/D001

5

40

22

Tanulási technikák, hatékony tanulás

E-001255/2015/D005

3

40

17

Stressz-és krízishelyzetek kezelése

E-001255/2015/D006

5

40

24

Felzárkózás a digitális világhoz - informatikai kompetenciák az alapoktól a felhasználó szintig

E-001255/2015/D007

4

300

15

Önismeret

E-001255/2015/D002

5

40

22

Kötöttáru alapanyag és kellék nyilvántartó

E-001255/2015/B001

4

300

9

Betanított kötőgép kezelő

E-001255/2015/B003

2

300

9

Betanított kötöttáru mosodai gépkezelő

E-001255/2015/B005

2

300

3

Ruhaipari sablonkivágó

E-001255/2015/B002

2

300

3

Betanított kötöttáru varró szalagmunkás

E-001255/2015/B004

6

300

24

Munkavállalás elősegítése

Fktv. Hatálya alá nem tartozó támogatott  egyéb képzések

1

20

4

Együttműködés motíváció

1

20

3

Munkaerő-piaci beilleszkedés

1

20

4

Konfliktus, stressz, krízis helyzetek kezelése

1

20

3

A projekt kiemelt célja a képzésekbe bevont személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezésének elősegítése, melynek érdekében széles körű munkaadói kapcsolatok kialakítására, és a célcsoporttagok egyéni igényeinek megfelelő állások feltárására törekszünk, az elhelyezkedést támogató szolgáltatások biztosítása mellett.

 

Chance logo


A termék az ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsított rendszerben készült

Fogyatékosság-Barát Munkahely